Tapu Hukuku

Tapu  İptali  ve Tescili   Davaları

Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi

2b arazilerinde hukuki işlem tesisi

Ortaklığın giderilmesi davaları