İdare Hukuku

Kurumlar ile kişiler  arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü.

İptal davaları ,tam yargı davaları.

Tazminat davaları.

Resmi kurumların kişiler yada kişilerin malvarlığı  alehine tesis ettiği  işlemlerin iptali.

İdare mahkemesinde yürütmesinin durdurulması.