İcra Hukuku

Şahıslar yada şirketler arası uyuşmazlıkların çözümü icra takibi.

Çek,senet , ve ilamsız icra takipleri.

İcra takipleri.

İtirazın iptali davası,iflasın ertelenmesi.

Nafaka alacaklarının takibi.

Toplu icra takibi ,şirketler  adına takipler.

İcra takibine itiraz