Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgilerini Aşağıdan İndirebilirsiniz

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.

Borçlar Kanununun 386. cı maddesi vekaleti “ vekalet bir sözleşmedir ki onunla vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır.” Şeklinde tanımlamıştır.


Normal Vekaletname İndir

Boşanma Vekaletnamesi İndir