Çalışma Alanlarımız

Uzman Olduğumuz Alanlarımız Aşağıda Listelenmiştir

Çalışma Alanlarımız

Aşağıda yer alan uzmanlık alanlarımız ile alakalı her türlü hizmeti vermekteyiz.

 • Ticari Davalar

  TİCARİ DAVALAR
   
  İdari yargı davaları, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2 nci maddesinde yer almakta olup, bu  idari dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.
   
  İptal Davaları
  İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.
   
  Tam Yargı Davaları
  İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalardır.
   
  İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
  Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.